อย่าให้ความผิดพลาดในอดีต และความหวาดกลัวในอนาคต มาทำลายความสุขในปัจจุบัน

24/2/2563 16:54:02
LY's SOCIAL CLUB บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน - อย่าให้ความผิดพลาดในอดีต และความหวาดกลัวในอนาคต มาทำลายความสุขในปัจจุบัน

ทุกคนล้วนเคยผิดพลาดกันได้ ความผิดพลาดนั้นก็เก็บไว้เป็นบทเรียนแล้วก้าวเดินต่อไป อย่าให้เรื่องราวในอดีตและความหวาดกลัวเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิด มาทำลายปัจจุบันของคุณนะคะ 🙂🙂

#CentralThe1CreditCard

TAGS : CentralThe1CreditCard , บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน 

MOST POPULAR STORIES


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png