กติกากิจกรรม ชิง Gift Voucher ไปฝากคุณแม่

3/8/2563 11:31:23
ชิง Gift Voucher ไปฝากคุณแม่

กติกากิจกรรม ชิง Gift Voucher ไปฝากคุณแม่
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 1 ส.ค.63 – 8 ส.ค.63
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล 11 ส.ค.63

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้ร่วมสนุกมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลเป็น Gift Voucher จำนวนทั้งหมด 6 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 11 ส.ค.63 ที่เฟสบุ๊ก Central The 1 Credit Card

เงื่อนไขการร่วมสนุก

1. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 8 สิงหาคม 2563 เวลา 22.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่เฟสบุ๊ก Central The 1 Credit Card
2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
3. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นแฟนเพจของ Central The 1 Credit Card
4. กด Like โพสกิจกรรมนี้
5. ตอบตัวเลขที่ถูกต้องใต้โพสนี้แล้วตั้ง Comment เป็น Public พร้อมให้เหตุผลสั้นๆว่าจะนำ Gift Voucher ไปทำอะไรให้คุณแม่
6. คำตอบที่ถูกต้องและเหตุผลที่โดนใจกรรมการมากที่สุด 6 ลำดับแรก จะได้รับรางวัลตามลำดับดังนี้
     รางวัลที่ 1 : Gift Voucher Robinson มูลค่า 500 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
     รางวัลที่ 2 : Gift Voucher Starbucks มูลค่า 300 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
                        / Gift Voucher Central มูลค่า 300 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
     รางวัลที่ 3 : Gift Voucher ZEN  ใช้ได้ที่ Central ทุกสาขา มูลค่า 200 บาท (จำนวน 3 รางวัล)
7. การพิจารณาอยู่ในดุลพินิจของกรรมการซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ในกรณีที่ร่วมสนุกมากว่า 1 ครั้ง กรรมการจะพิจารณาจากโพสลำดับล่าสุดเท่านั้น
9. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 11 สิงหาคม 2563 ที่เฟสบุ๊ก Central The 1 Credit Card
10. ผู้มีรายชื่อได้รับรางวัล จะต้องยืนยันสิทธิ์พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรเครดิต ผ่านทางกล่องข้อความทางเฟสบุ๊ก Central The 1 Credit Card ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
11. บริษัทฯจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่เดียวกับที่อยู่ในการส่งใบแจ้งยอดบัตรเครดิต
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจกรางวัลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติครบตามกติกาและเงื่อนไข
13. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ Gift Voucher เป็นไปตามที่เจ้าของสินค้าแต่ละรายกำหนด
14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงว่าการร่วมสนุกกิจกรรมเป็นการแสดงความตกลงและยินยอมตามเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทกำหนดแล้วทั้งสิ้นทุกประการ
15. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
16. บริษัทฯ จะถือข้อมูลที่บริษัทมีอยู่เป็นสำคัญ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ
17. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. พนักงานและครอบครัว ของพนักงานบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัดและบริษัทในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้

#CentralThe1CreditCard

TAGS : CentralThe1CreditCard , บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน 

MOST POPULAR STORIES


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png