"เหงาทุกโหมด โสดทุกฤดูกาล"

3/8/2561 18:08:07
เหงาทุกโหมด โสดทุกฤดูกาล

ร้อนก็เศร้า ไม่มีใครให้ชื่นใจ พอฝนตกก็เหงา อยากมีคนกางร่มให้ ใครเป็นแบบนี้บ้าง มาจับมือกันตรงนี้ค่ะ 
#CentralThe1CreditCard #MayIshoppingWithYpu

TAGS : ฤดูร้อนก็โสด ฤดูฝนก็เหงา

MOST POPULAR STORIES


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png