กิจกรรม Voucher นี้เพื่อแม่!

14/8/2561 11:34:03
Voucher นี้เพื่อแม่!

Voucher นี้เพื่อแม่! แค่บอกลี่มาค่ะ ว่าจะเอา Central Voucher มูลค่า 2,000 บาท ไปซื้ออะไรให้คุณแม่กันบ้างคะ ลี่ขอแจก 3 รางวัล ให้กับคอมเม้นท์ที่เรื่องราวน่ารักที่สุดค่ะ

รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรมบัตรของขวัญนี้เพื่อแม่

ผู้ร่วมสนุกมีสิทธิ์รับของรางวัลเป็นบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ที่เฟสบุ๊กเพจ Central The 1 Credit Card และเว็บไซต์ www.centralthe1card.com

เงื่อนไขการร่วมสนุก

1. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันที่ 3 สิงหาคม 2561  ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 22.00 น. (วันและเวลาตามประเทศไทย) ที่เฟสบุ๊ก Central  The 1 Credit Card

2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นแฟนเพจของ Central The 1 Credit Card และเป็นสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน   

3. Comment ใต้ภาพโดยเล่าว่าจะเอาบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 2,000 บาท ไปซื้ออะไรให้คุณแม่พร้อมกด Like และ Share โพสนี้ ใส่แฮชแท็ก #Centralthe1CreditCard แล้วตั้งเป็น Public

4. คำตอบที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด 3 ลำดับแรก รับรางวัล บัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 2,000 บาท ซึ่งการพิจารณาอยู่ในดุลพินิจของกรรมการ โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ในกรณีที่ร่วมสนุกมากว่า 1 ครั้ง กรรมการจะพิจารณาจากลำดับล่าสุดเท่านั้น

6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ที่เฟสบุ๊ก Central The 1 Credit Card และ www.centralthe1card.com

7. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการเล่นกิจกรรมทางเฟสบุ๊กเพจ Central The 1 Credit Card เท่านั้น

8. ผู้มีรายชื่อได้รางวัล จะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทางกล่องข้อความทางเฟสบุ๊กเพจ Central  The 1 Credit Card ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

9. หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ได้เป็นสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทางบริษัทฯขออนุญาตตัดสิทธิ์ท่าน และพิจารณาจากผู้มีสิทธิ์รับรางวัลลำดับถัดไป โดยการติดต่อผ่านกล่องข้อความทาง เฟสบุ๊คภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

10. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งแก่ทางบริษัทฯ

11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

12. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงว่าการเข้าร่วมสนุกกิจกรรมนี้เป็นการแสดงความตกลงและยินยอมตามเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นทั้งสิ้นทุกประการ

14. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี และส่งสลิปมาที่บริษัทฯเพื่อทำการยืนยันโดยบริษัทฯจะส่งรายละเอียดเลขบัญชีสำหรับการโอนชำระในกล่องข้อความ

15. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

16. บริษัทฯ จะถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาเกี่ยวกับการเข้าหรือการใช้งานเฟสบุ๊กเพจ Central The 1 Credit Card หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

18. พนักงานและครอบครัว ของพนักงานบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้TAGS : Voucher นี้เพื่อแม่! , Central The 1 Credit Card , Central Voucher ,  ลี่

MOST POPULAR STORIES


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png