จงเล่าเรื่องใช้บัตร T1 ให้ฮ่าและสนุกที่สุด

17/8/2561 17:56:28
จงเล่าเรื่องใช้บัตร T1 ให้ฮ่าและสนุกที่สุด

กติกากิจกรรม “จงเล่าเรื่องใช้บัตร T1 ให้ฮ่าและสนุกที่สุด”

รายละเอียดกิจกรรมจงเล่าเรื่องใช้บัตร T1 ให้ฮ่าและสนุกที่สุด

ผู้ร่วมสนุกมีสิทธิ์ของรางวัลเป็นบัตรสตาร์บัค มูลค่า 500 บาท จำนวน 3 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 23 พ.ค. 61 ที่เฟสบุ๊ค Central The 1 Credit Card และ www.centralthe1card.com

เงื่อนไขการร่วมสนุก

1. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 14 พ.ค. 61 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ถึง 21 พ.ค. 61 เวลา 12.00 น.(เที่ยงวัน) ที่เฟสบุ๊ค Central The 1 Credit Card
2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นแฟนเพจของ Central The 1 Credit Card และเป็นสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
3. กด Like และ Share โพสนี้ พร้อมใส่แฮชแท๊ก #CentralThe1CreditCard  #ซัมเมอร์นี้ต้องมีT1 แล้วตั้งเป็น public
4. เล่าเรื่องการใช้บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ให้ฮ่าและสนุกมากที่สุด
5. คำตอบที่ได้ไลค์มากที่สุด (จำกัด 20 ไลค์ขึ้นไป) 3 ลำดับแรก รับรางวัลบัตรสตาร์บัคมูลค่า 500 บาท จำนวน 3 รางวัล การพิจารณาอยู่ในดุลพินิจของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ในกรณีที่ร่วมสนุกมากว่า 1 ครั้ง กรรมการจะพิจารณาจากลำดับล่าสุดเท่านั้น
7. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 23 พ.ค. 61 ที่เฟสบุ๊ค Central The 1 Credit Card  และ www.centralthe1card.com
8. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการเล่นกิจกรรมทางเฟสบุ๊ค Central The 1 Credit Card 
9. ผู้มีรายชื่อได้รางวัล จะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทางกล่องข้อความทางเฟสบุ๊ค Central The 1 Credit Card ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
10. บริษัทฯจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งแก่ทางบริษัทฯ
11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์แจกรางวัลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข
12. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงว่าการร่วมสนุกกิจกรรมเป็นการแสดงความตกลงและยินยอมตามเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทกำหนดแล้วทั้งสิ้นทุกประการ
14. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
15. บริษัทฯจะถือข้อมูลที่บริษัทมีอยู่เป็นสำคัญ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ
16. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. พนักงานและครอบครัว ของพนักงานบริษัทเจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัดและบริษัทในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้TAGS : Central The 1 Credit Card  , จงเล่าเรื่องใช้บัตร T1 ให้ฮ่าและสนุกที่สุด , สตาร์บัคส์ , Starbucks 

MOST POPULAR STORIES


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png