แค่ช้อปแล้วแชะ! ก็ได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 1,000 บาท

6/9/2561 14:19:17
แค่ช้อปแล้วแชะ! ก็ได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 1,000 บาท

กติกากิจกรรม “แค่ช้อปแล้วแชะ! ก็ได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 1,000 บาท”

แค่ช้อปแล้วแชะ! ก็ได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 1,000 บาท 3 รางวัล เพียงโพสภาพช้อป กิน หรือดื่ม ร่วมกับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน พร้อมใส่แฮชแท็ก #CentralThe1CreditCard ใต้โพสนี้ คอมเม้นไหนได้ไลค์สูงสุด 3 อันดับแรก รับไปเลยของขวัญจากลี่ สำหรับกติกาเพิ่มเติมตามนี้เลยค่ะ ร่วมสนุกกับกิจกรรม สามารถคลิกได้ที่นี่  http://bit.ly/2PGiSCl

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้ร่วมสนุกมีสิทธิ์รับของรางวัลเป็นบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 1,000บาท จำนวน 3 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่เฟสบุ๊กเพจ Central The 1 Credit Card และเว็บไซต์ www.centralthe1card.com

เงื่อนไขการร่วมสนุก

1.ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 23.00 น. (ตามวันและเวลาของประเทศไทย) ที่เฟสบุ๊ก Central The 1 Credit Card
2.ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นแฟนเพจของ Central The 1 Credit Card และเป็นสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
3. โพสภาพการช้อปปิ้ง กิน หรือดื่มของคุณร่วมกับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันพร้อมใส่แฮชแท็ก #Centralthe1CreditCard ใต้โพสนี้แล้วตั้ง Comment เป็น Public 
4.คอมเม้นใดที่มีจำนวนไลค์อย่างน้อย 10 ไลค์และจำนวนไลค์สูงสุด 3 ลำดับแรก รับรางวัลบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 1,000 บาท ถ้ามีผู้ร่วมสนุกได้จำนวนไลค์เท่ากัน กรรมการจะพิจารณาจากวันที่ร่วมกิจกรรม ผู้ที่เริ่มกิจกรรมก่อนจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ซึ่งการพิจารณาอยู่ในดุลพินิจของกรรมการ โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.ในกรณีที่สมาชิก 1 คน ร่วมสนุกมากว่า 1 ครั้ง กรรมการจะพิจารณาจากลำดับล่าสุดเท่านั้น
6.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่เฟสบุ๊ก Central The 1 Credit Cardและ www.centralthe1card.com
7.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการเล่นกิจกรรมทางเฟสบุ๊กเพจ Central The 1 Credit Card ภายใน 3 เดือนนับจากกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2561
8. ผู้มีรายชื่อได้รางวัล จะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทางกล่องข้อความทางเฟสบุ๊กเพจ Central The 1 Credit Card ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
9.หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ได้เป็นสมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯจะตัดสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว และพิจารณาจากผู้มีสิทธิ์รับรางวัลลำดับถัดไป โดยการติดต่อผ่านกล่องข้อความทาง เฟสบุ๊คตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
10. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งแก่ทางบริษัทฯ
11 .บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้น
12.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
13.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงว่าการเข้าร่วมสนุกกิจกรรมนี้เป็นการแสดงความตกลงและยินยอมตามเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นทั้งสิ้นทุกประการ
14.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี และส่งสลิปมาที่บริษัทฯ เพื่อทำการยืนยัน โดยบริษัทฯ จะส่งรายละเอียดเลขที่บัญชีสำหรับการโอนชำระในทางกล่องข้อความของผู้ได้รับรางวัล
15.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
16.บริษัทฯ จะถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาเกี่ยวกับการเข้าหรือการใช้งานเฟสบุ๊กเพจ Central The 1 Credit Cardหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18.พนักงานและครอบครัว ของพนักงานบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้TAGS : Central The 1 Credit Card  , ช้อปแล้วแชะ! , บัตรของขวัญเซ็นทรัล , บัตรกำนัลเซ็นทรัล

MOST POPULAR STORIES


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png