จงแชร์ของที่คุณซื้อที่คุ้มที่สุด แบบฟิน x4

19/7/2561 18:13:09
จงแชร์ของที่คุณซื้อที่คุ้มที่สุด แบบฟิน x4

กติกากิจกรรม “จงแชร์ของที่คุณซื้อที่คุ้มที่สุด แบบฟิน x4”

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม ผู้ร่วมสนุกมีสิทธิ์ของรางวัลเป็น Central Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 3 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่เฟสบุ๊ก Central The 1 Credit Card
และ www.centralthe1card.com
 
เงื่อนไขการร่วมสนุก
1.ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.  ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่เฟสบุ๊ก Central The 1 Credit Card
2.ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นแฟนเพจของ Central The 1 Credit Card และเป็นสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
3.กด Like และ Share โพสนี้ พร้อมใส่แฮชแท๊ก #CentralThe1CreditCard แล้วตั้งเป็น public
4. เล่าเรื่องการใช้บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่คุณคิดว่าคุ้มค่าที่สุด
5. คำตอบที่โดนใจคณะกรรมการ 3 ลำดับแรก รับรางวัล Central Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 3 รางวัลซึ่งการพิจารณาอยู่ในดุลพินิจของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6.ในกรณีที่ร่วมสนุกมากว่า 1 ครั้ง กรรมการจะพิจารณาจากลำดับล่าสุดเท่านั้น
7. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่เฟสบุ๊ก Central The 1 Credit Card
และ www.centralthe1card.com
8. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการเล่นกิจกรรมทางเฟสบุ๊ก Central The 1 Credit Card
9. ผู้มีรายชื่อได้รางวัล จะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทางกล่องข้อความทางเฟสบุ๊ก Central The 1 Credit Card ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
10. บริษัทฯจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งแก่ทางบริษัทฯ
11 .บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์แจกรางวัลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข
12.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
13.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงว่าการร่วมสนุกกิจกรรมเป็นการแสดงความตกลงและยินยอมตามเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทกำหนดแล้วทั้งสิ้นทุกประการ
14.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
15.บริษัทฯจะถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ
16.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17.พนักงานและครอบครัว ของพนักงานบริษัทเจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัดและบริษัทในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้TAGS : จงแชร์ของที่คุณซื้อที่คุ้มที่สุด แบบฟิน x4

MOST POPULAR STORIES


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png