ประโยชน์ 2 เด้ง! ใช้สิทธิ์ได้ทั้งช้อปดีมีคืน และคนละครึ่งเฟส 4

ธันวาคม 64
ประโยชน์ 2 เด้ง! ใช้สิทธิ์ได้ทั้งช้อปดีมีคืน และคนละครึ่งเฟส 4

สถานการณ์โควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลกและยังรวมถึงเศรษฐกิจในไทย ทำให้รัฐบาลไทยต้องออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ โดยกระทรวงการคลังได้ออกมาให้ข้อมูลแล้วว่าผู้ที่เคยได้สิทธิ์คนละครึ่งในเฟส 3 (ที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.64) สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2565) เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท และยังสามารถใช้คู่กับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 (เริ่มในวันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 2565) ได้อีกด้วย


ต่อที่ 1 ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืน 2565 ต่อที่ 1 ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืน 2565


เงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืนมีอะไรบ้าง? เงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืนมีอะไรบ้าง?

1.ผู้บริโภคไม่ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ แต่ต้องซื้อสินค้าและบริการในช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2565 เท่านั้น!
เพียงผู้บริโภคซื้อสินค้าในช่วงวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2565 พร้อมขอใบกำกับภาษีฉบับเต็มจากร้านค้า เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการขอคืนภาษีของปี 2565 โดยจำกัดยอดการซื้อสินค้าสูงสุดที่ 30,000 บาทต่อคน และสามารถนำไปหักภาษีตามขั้นบันไดรายได้

 • 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน
 • 150,001-300,000 บาท อัตราภาษี 5% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • 300,001-500,000 บาท อัตราภาษี 10% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • 500,001-750,000 บาท อัตราภาษี 15% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด6,000 บาท
 • 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด7,500 บาท
 • 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท


2.ตรวจสอบสินค้าที่เข้าร่วมโครงการให้ถูกต้อง

2.1.สินค้าที่เข้าร่วมโครงการมีอะไรบ้าง? สินค้าที่เข้าร่วมโครการช้อปดีมีคืน ได้แก่

 • สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หนังสือ (รวมถึง e-book)
 • สินค้า OTOP

2.2 สินค้าใดไม่เข้าร่วมโครงการบ้าง?

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

สินค้าใดไม่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน?

3. รายละเอียดใบกำกับภาษีต้องครบถ้วน

 • มีชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
 • ระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชนของคุณตามบัตรประชาชน
 • ระบุวันที่ซื้ออยู่ภายใน 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565
 • ใบเสร็จมีการระบุเลขที่ใบเสร็จชัดเจน
 • แจกแจงรายละเอียดสินค้าครบถ้วนถูกต้อง
 • ระบุยอดรวมค่าซื้อถูกต้อง

 

ต่อที่ 2 ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส 4 ต่อที่ 2 ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส 4


ต้องทำยังไงถึงได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส 4 ต้องทำยังไงถึงได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส 4

 1. ผู้ที่เคยได้สิทธิ์แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป (โดยจะต้องใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 65 ก่อนเวลา 22.59 น.)
 2. ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ ต้องลงทะเบียนโดยจะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 10 ก.พ. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ์ และสามารถใช้สิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่ 17 ก.พ.65

เงื่อนไขโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีอะไรบ้าง? เงื่อนไขโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีอะไรบ้าง?

 1. สามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในโครงการของรัฐ ที่มีแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" เช่น ค่าอาหาร ของใช้ ฯลฯ ยกเว้น สุรา สลากกินแบ่งรัฐบาล และบุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์เดียวกันที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
 2. ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 65
 3. วงเงินสูงสุด 1,200 บาท


รู้ถึงสิทธิประโยชน์กันแล้วก็อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ของเรากันนะ โดยครั้งนี้เพื่อนๆ สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้ง 2 โครงการเลยด้วย เพราะกระทรวงการคลังได้ประกาศแล้วว่าสามารถเข้าร่วมได้เพราะอยู่คนละช่วงเวลากัน และ พิเศษ! เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6% พร้อมรับสิทธิ์ช้อปดีมีคืน ตามมาตรการรัฐ* ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ 1 ม.ค. 65 - 15 ก.พ. 65

ประโยชน์ 2 เด้ง! ใช้สิทธิ์ได้ทั้งช้อปดีมีคืน และคนละครึ่งเฟส 4


บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ยังมีโปรโมชั่นดีๆ ที่เข้าร่วมโครการช้อปดีมีคืนอีกมากมาย ได้แก่ โปรโมชั่น ลดเพิ่มสูงสุด 25%(1) + รับเครดิตเงินสูงสุด 30,000 บ.(2) ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา Central Chat and Shop , Facebook Live และ Personal Shopper 1425 วันที่ 20 ม.ค. 65 - 7 ก.พ. 65

ลดเพิ่มสูงสุด 25%(1) + รับเครดิตเงินสูงสุด 30,000 บ.(2)
ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา Central Chat and Shop , Facebook Live และ Personal Shopper 1425


หรือจะช้อปที่ห้างโรบินสันทุกสาขา* Robinson Chat and Shop, Facebook live และ Personal shopper ลดเพิ่มสูงสุด 25%(1) + รับเครดิตเงินสูงสุด 30,000 บ.(2) วันที่ 20 ม.ค. 65 - 7 ก.พ. 65

ลดเพิ่มสูงสุด 25%(1) + รับเครดิตเงินสูงสุด 30,000 บ.(2)
ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา* Robinson Chat and Shop, Facebook live และ Personal shopper 1425


และช่วงต้นปีแบบนี้ใครที่กำลังต่อเติม ซ่อมแซม หรือทำบ้านใหม่ ก็สามารถรับโปรโมชั่นที่เข้าร่วม โครงการช้อปดีมีคืนได้เช่นกัน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 64,000 บาท* ที่ไทวัสดุ ทุกสาขา 7 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65

 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 64,000 บาท* ที่ไทวัสดุ ทุกสาขา


ต้องการถอยเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ก็ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 32,000 บาท* ที่เพาเวอร์บาย* 1 ธ.ค. 64 - 28 ก.พ. 65

เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ก็ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 32,000 บาท* ที่เพาเวอร์บาย*


หรือต้องการซื้อของเข้าบ้าน ก็ยังมีโปรแบบจัดเต็ม! รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%* + รับส่วนลดสูงสุด 250 บาท* (เฉพาะ Tops Online) ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ลุคส์, เฮลธิฟูลทุกสาขา และ ท็อปส์ ออนไลน์ 12 ม.ค. 65 - 5 เม.ย. 65

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%* + รับส่วนลดสูงสุด 250 บาท* (เฉพาะ Tops Online) ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ลุคส์, เฮลธิฟูลทุกสาขา และ ท็อปส์ ออนไลน์


สามารถติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจและโปรโมชั่นดีๆ แบบนี้เพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ค บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ติดตามกันไว้ได้เลยนะ!


Credit : https://bit.ly/3qsSnpo, https://bit.ly/3rk5Fno, https://bit.ly/3KezP3P, https://bit.ly/3riw0C5, https://bit.ly/3KdGxqO, https://bit.ly/33mPZHN, https://bit.ly/33gSEmC, https://bit.ly/3HYSsHgTAGS : บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, โปรโมชั่นช้อปปิ้ง, โครงการช้อปดีมีคืน, ช้อปดีมีคืน เงื่อนไข, ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี, โครงการช้อปดีมีคืน ลงทะเบียน, ช้อปดีมีคืน 2565, ใช้คู่กับคนละครึ่ง เฟส 4

บทความยอดนิยม


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png