//]]> //]]>

เทคนิคการบริหารจัดการหนี้หลายก้อน

เทคนิคการบริหารจัดการหนี้หลายก้อน

1. จัดการรวมหนี้ทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียว

เพื่อหลีกเลี่ยงการที่มีใบเรียกเก็บยอดเล็กๆ น้อยๆ หลายๆ ใบ ในแต่ละเดือน ทำให้เราต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน  ตามแต่ละช่องทางจำนวนหลายครั้ง ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นอีก ทั้งรวมหนี้ทั้งหมด ให้เป็นก้อนเดียวจะช่วยให้เราบริหารจัดการหนี้ได้ง่ายกว่า
เทคนิคการบริหารจัดการหนี้หลายก้อน

2. ชำระหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน

การชำระหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน จะทำให้หลุดพ้นการเป็นหนี้ได้เร็วขึ้น เพราะเมื่อเงินต้นเหล่านี้ลดลง ดอกเบี้ยที่จ่ายก็ลดลงและถ้าหากมีหนี้นอกระบบร่วมด้วย ต้องรีบพยายามหาวิธีปิดหนี้นอกระบบนั้นให้หมดโดยเร็วเป็นอันดับแรก เพราะดอกเบี้ยสูงกว่าหนี้ประเภทอื่น
เทคนิคการบริหารจัดการหนี้หลายก้อน

3. ชำระหนี้ให้ตรงเวลา

ควรชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการติดตามทวงถาม หากลืมชำระ หรือชำระล่าช้าซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น นอกเหนือจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดหนี้ืที่จะต้องถูกเรียกเก็บอยู่แล้ว นอกจากนี้ถ้าจ่ายตรงตามกำหนด มีประวัติการจ่ายชำระดี อาจจะได้รับการพิจารณาปรับลดดอกเบี้ย หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ จากเจ้าหนี้ได้
เทคนิคการบริหารจัดการหนี้หลายก้อน

4. ชำระหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บเงินขั้นต่ำ

ในแต่ละเดือนจะมีการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนี้ต่างๆ ซึ่งเราจะต้องชำระหนี้อย่างน้อยที่สุดตามยอดเรียกเก็บขั้นต่ำ หากคำนวณแล้วพบว่าสามารถชำระหนี้ขั้นต่ำได้ครบทุกใบ และยังพอมีเงินเหลือควรนำเงินส่วนนั้นไปจ่ายชำระหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำเพราะเงินที่จ่ายชำระส่วนเพิ่มขึ้นนั้น จะทำให้ยอดเงินต้นลดลง ดอกเบี้ยน้อยลง และหมดหนี้ไวขึ้น
เทคนิคการบริหารจัดการหนี้หลายก้อน

5. รู้จักประหยัด และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

การรู้จักประหยัดและเลือกใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็น จะทำให้เรามีเงินเหลือเพิ่มในกระเป๋าได้ และควรจะเลิกหรือลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เช่น การซื้อเสื้อผ้าแพงๆ การกิน ดื่ม เที่ยว เป็นต้น

เทคนิคการบริหารจัดการหนี้หลายก้อน

6. อย่าสร้างหนี้ก้อนใหม่ขึ้นมาอีก

ถ้าหากหนี้ก้อนเดิมยังชำระไม่หมด และยังเป็นภาระอยู่ก็อย่าสร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่มเติม นอกเสียจากว่าจะนำหนี้ก้อนใหม่มาจ่ายหนี้ก้อนเก่าให้หมด โดยหนี้ก้อนใหม่จะต้องมีดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเท่านั้น

เทคนิคการบริหารจัดการหนี้หลายก้อน

7. ถ้าชำระหนี้หมดแล้ว ให้เปลี่ยนมาเก็บเงิน

ถ้าหากว่าเราใช้หนี้หมดแล้ว ควรนำเงินส่วนที่เราเคยกันเอาไว้ชำระหนี้ มาเปลี่ยนเป็นเงินเก็บแทนเพื่อเพิ่มความพร้อมทางการเงิน เผื่อในอนาคตจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน  จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่วังวนของการเป็นหนี้อีก
 
Send Article To Friend
E-mail To:
From:

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png