//]]> //]]>

ข้อคิดก่อนตัดสินใจกู้เงิน

ข้อคิดก่อนตัดสินใจกู้เงิน
เชื่อแน่ว่าเราทุกคนต่างก็ไม่ได้อยากเป็นหนี้กันทั้งนั้น แต่บางครั้งหากจำเป็นจริงๆ การเป็นหนี้ก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องเลวร้าย ในทางตรงกันข้ามมันอาจจะเป็นการลงทุนกับปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นก็ได้ ถึงอย่างไรก็ตามก่อนจะกู้เงินเราต้องคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อน และต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเท่านี้เราก็กู้เงินได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับ
ข้อคิดก่อนตัดสินใจกู้เงิน
1. ความสามารถในการผ่อนชำระ
หากเรามีหนี้มากก็ต้องเสียดอกเบี้ยจำนวนมาก และถ้าภาระหนี้ที่ต้องผ่อนจ่ายในแต่ละงวดมากเกินกำลังชำระหนี้ของเราก็อาจไม่มีเงินไปจ่ายตามกำหนด หรือที่เรียกว่าเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเราอาจต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดซึ่งแพงกว่าดอกเบี้ยผิดปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ดังนั้น สิ่งที่ควรจำให้ขึ้นใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจเป็นหนี้ ก็คือควรพิจารณาว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชำระมากน้อยแค่ไหน
01AW_T1_CSM_Online-Landing-Page03.jpg2. ประเภทสินเชื่อ
สินเชื่อมีหลากหลายประเภท มีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เราจึงควรพิจารณาประเภทของสินเชื่อที่เหมาะกับความจำเป็นในการใช้เงินของเรา ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้บริการด้านสินเชื่อ
01AW_T1_CSM_Online-Landing-Page04.jpg3. อัตราดอกเบี้ย และวิธีการคิดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ และวิธีการคำนวณดอกเบี้ยของสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและวิธีคิดอัตราดอกเบี้ยว่าสถาบันการเงินที่เราสนใจจะใช้บริการ

เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ
เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ให้บริการสินเชื่อ หรือหากต้องการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมที่สำคัญก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ถึงอย่างไรก็ตามก่อนจะกู้เงินเราต้องคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อน และต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนรวมถึงพยายามรู้ให้เท่าทันสถาบันการเงิน เท่านี้เราก็กู้เงินได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับ
Send Article To Friend
E-mail To:
From:

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png