//]]> //]]>

สินเชื่อส่วนบุคคล แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

สินเชื่อส่วนบุคคล แบบไหนที่เหมาะกับคุณ
 
ก่อนจะเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน มาลองดูกันก่อนซิว่าคุณมีความต้องการแบบไหน

สินเชื่อส่วนบุคคล แบบไหนที่เหมาะกับคุณ
A : ต้องการใช้เงินทันที เพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องในระยะเวลาสั้นๆ สามารถจ่ายหนี้ได้หมดในระยะเวลาที่รวดเร็ว เช่น ใกล้ช่วงสิ้นเดือน หมุนเงินไม่ทัน
B : มีรายได้น้อย เงินสดไม่พอใช้ แต่ต้องการซื้อสินค้า หรือบริการที่จำเป็น
C : มีเงินสด แต่ยังมีภาระ หรือต้องการนำเงินที่มีไปใช้จ่ายอย่างอื่น
D : ต้องการเงินสดก้อนใหญ่ เป็นการเร่งด่วน เพื่อใช้ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล ซ่อมแซมรถ เป็นต้น
E : ต้องการเงินสดก้อนใหญ่ ทยอยจ่าย เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ
สินเชื่อวงเงินหมุนเวียน (บัตรกดเงินสด) แบบไหนที่เหมาะกับคุณ


สินเชื่อวงเงินหมุนเวียน (บัตรกดเงินสด) แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

จุดเด่น
- ได้วงเงินสดพร้อมใช้หลังจากได้รับการอนุมัติ
- กดเงินได้จากตู้ ATM ได้ทันทีตลอดเวลา
- ไม่กดเงินมาใช้ ก็ไม่เกิดภาระดอกเบี้ย ถ้ากดเงินก็จะคิดดอกเบี้ยเฉพาะยอดที่กดเท่านั้น
- ยืดหยุ่นในการชำระคืนเท่าไหร่ก็ได้ในแต่ละเดือน ขอเพียงไม่ต่ำกว่ายอดชำระขั้นต่ำที่สถาบันเป็นผู้กำหนด
- เป็นวงเงินหมุนเวียน เมื่อมีการชำระคืนยอดวงเงิน จะหมุนเวียนเพิ่มกลับมาให้กดใช้ได้อีกเรื่อยๆ

ข้อควรระวัง
- หากจ่ายขั้นต่ำ จะต้องผ่อนชำระเป็นระยะเวลานาน
- วงเงินอนุมัติจะไม่สูงเท่าสินเชื่อเงินก้อน
- หากบัตรกดเงินสดสูญหาย อาจทำให้ผู้อื่นที่รู้รหัส นำไปใช้กดเงินได้
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า แบบไหนที่เหมาะกับคุณ


สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

จุดเด่น
- สามารถนำสินค้านั้นๆ ไปใช้ก่อนแล้วค่อยผ่อนจ่ายจนกว่าจะหมดงวด
- ไม่ต้องจ่ายเงินครั้งเดียวเพื่อซื้อสินค้า
- มีรายการส่งเสริมการขายปลอดดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา และสินค้า/บริการที่กำหนด เป็นทางเลือกให้แก้ผู้บริโภค
- การผ่อนชำระมีการกำหนดงวดอย่างชัดเจน จึงสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้ในอนาคต
- สามารถชำระหนี้ทั้งหมดก่อนครบกำหนดระยะเวลาได้ โดยไม่มีค่าปรับเพิ่มเติม

ข้อควรระวัง
- รายการส่งเสริมการขายดึงดูด อาจจูงใจลูกค้าจนทำให้เกินความสามารถในการผ่อนชำระสินค้าต่อเดือน
- ต้องชำระค่างวดเต็มจำนวน ไม่สามารถจ่ายขั้นต่ำได้
- ดอกเบี้ยจะคิดจากค่าสินค้าทันที

สินเชื่อเงินก้อน แบบไหนที่เหมาะกับคุณ


สินเชื่อเงินก้อน แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

จุดเด่น
- วงเงินที่ได้สูงกว่าบัตรกดเงินสด ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า
- การผ่อนชำระมีการกำหนดงวดอย่างชัดเจน จึงสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้ในอนาคต

ข้อควรระวัง
- ชำระหนี้ทั้งหมด ก่อนครบกำหนดระยะเวลา อาจเกิดค่าปรับได้
- ต้องชำระค่างวดเต็มจำนวน ไม่สามารถจ่ายขั้นต่ำได้
- เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อเงินสด จะได้รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีทันที ดอกเบี้ยจึงคิดจากทั้งจำนวนของสินเชื่อที่ได้รับ
- หากต้องการเงินเพิ่มเติมไม่สามารถทำได้ทันที ต้องปิดบัญชีสินเชื่อที่มีอยู่ ซึ่งสถาบันการเงินต้องใช้เวลาในการพิจารณาสินเชื่ออีกครั้ง

Think
- วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ
- คิดสักนิดก่อนเลือกใช้สินเชื่อ
- ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง
- อย่า! สร้างหนี้ใหม่ที่เกินตัว
Send Article To Friend
E-mail To:
From:

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png