//]]> //]]>

เคล็ดลับใช้ บัตรกดเงินสด พกไว้อุ่นใจ


เคล็ดลับใช้ บัตรกดเงินสด พกไว้อุ่นใจ
บัตรกดเงินสด คือ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประเภทหนึ่งที่ลุกค้าสามารถใช้กดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ดอกเบี้ยจะถูกคิดตามจำนวนเงิน 
และจำนวนเงินวันที่ใช้จริง โดยมากนักไม่มีค่าธรรมเนียมในการกดเงิน เมื่อลูกค้าชำระเงินคืนก็จะได้วงเงินคืนกลับมา สามารถกดใช้ได้ใหม่อีกเมื่อต้องการ

ประโยชน์ของบัตรกดเงินสด / บัตรผ่อนสินค้า


ประโยชน์ของบัตรกดเงินสด / บัตรผ่อนสินค้า
เป็นเงินสำรองยามฉุกเฉิน

เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องใช้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมเเซมบ้าน รถยนต์ ค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

สามารถชำระคืนขั้นต่ำได้
(เช่น 3% - 5% ตามที่แต่ละสถาบันการเงินกำหนด) จึงมีความยืดหยุ่นสูง ยังไม่ต้องชำระเงินต้นทั้งก้อน หากยังไม่พร้อม

ใช้ผ่อนชำระซื้อสินค้าต่างๆ
ที่ร่วมรายการได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และมักได้ระยะเวลาผ่อนนานกว่าบัตรเครดิต เช่น 0% 24 เดือน เป็นต้น

ช่วยเสริมสภาพคล่อง
ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อาจเป็นการหมุนเวียนใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น สิ้นเดือนก่อนเงินเดือนออก เป็นต้น  
 

ข้อควรระวังในการใช้บัตรกดเงินสด


ข้อควรระวังในการใช้บัตรกดเงินสด
อัตราดอกเบี้ยสูง

ถึงแม้จะเฉลี่ยคิดเป็นรายวัน ควรกดใช้เฉพาะเมื่อมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินเท่านั้น และไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเหมือนบัตรเครดิต แม้กดใช้วันเดียวก็เสียดอกเบี้ยแล้ว

ควรวางแผนการผ่อนชำระคืนเงินต้นด้วย
เพราะหากชำระแต่ยอดขั้นต่ำจะทำให้เสียดอกเบี้ยสูง

ส่งบทความให้เพื่อน
อีเมลเพื่อน
อีเมลผู้ส่ง

บทความที่น่าสนใจ

+อ่านบทความอื่นๆ

Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png