ถ้าสาดน้ำเราโอเค แต่ถ้าเท เราไม่ยอม!

5/16/2019 7:10:45 PM
ถ้าสาดน้ำเราโอเค แต่ถ้าเท เราไม่ยอม!

สงกรานต์นี้จะฉีดจะสาดก็มาเถอะค่ะ แต่ถ้าจะมาเทกัน ลี่โกรธจริงนะ!!!

#CentralThe1CreditCard

TAGS : CentralThe1CreditCard , บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน 

MOST POPULAR STORIES


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png