ฤดูฝนอยู่กลางปี แต่เธอคนดีอยู่กลางใจ

2/11/2019 5:02:22 PM
ฤดูฝนอยู่กลางปี แต่เธอคนดีอยู่กลางใจ

ผ่านกลางปีไปก็แล้ว เมื่อไหร่จะได้อยู่กลางใจเธอ อยากแท็กบอกก็ไม่กล้า มารวมกันตรงนี้ค่ะ 
#CentralThe1CreditCard

TAGS : #CentralThe1CreditCard , บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน 

MOST POPULAR STORIES


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png