เข้าพรรษาต้องทำบุญ อยากอธิษฐานให้ได้อยู่ในใจคุณจะได้เปล่า?

8/2/2019 2:11:25 PM
เข้าพรรษาต้องทำบุญ อยากอธิษฐานให้ได้อยู่ในใจคุณจะได้เปล่า?

ตอนไปทำบุญ มีใครอธิษฐานเหมือนลี่บ้างไหมคะ? 

#CentralThe1CreditCard

TAGS : CentralThe1CreditCard , บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน  

MOST POPULAR STORIES


Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png